آپلود سنتر پانیذ - Powered By jkfilter
آپلود سنتر پانیذ

پسوند های قابل پذیرش :

*.jpg, *.gif, *.png, *.zip, *.rar, *.txt, *.doc, *.docs, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.csv, *.xps


حداکثر حجم در هر فایل : 31000 کیلوبایت


حداکثر حجم کل فایل ها : 93000 کیلوبایت


انتخاب فایل :
انتخاب فایل :
انتخاب فایل :